אתר בית ספר הארצי, פורטל בתי הספר, אתר בית ספר הראשי,אתר בית ספר הכללי, בית ספר הארצי, אתר בצפר, אתר בי"ס, אתרי בתי"ס, אתר ביס,אתרי בתיס, נקאדקכקר , נקאזקכקר, אתר בית ספרי,האתר הבית ספרי,

 

אתר בית ספר הארצי

 

פורטל  מורים  ותלמידים

 

betsefer site ,bet-sefer site,bet sefer site,beit sefer  site,beitsefer site,betzefer site,beit-sefer site,pupils sitel,teachers sute,school site,נקאדקכקרת, ch, xpr, cmpr,

עמוד ראשי

אודות

צור קשר

תמיכה

תלמידי יסודי

תלמידי חט"ב ותיכון

מורים

 

 

 

 

 

 

 

 

מאגר מבחני מיצב בערבית – כיתות ה'

לדוברי ערבית

 

בחינות נוספות

בחינות נוספות בערבית

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-א'

נוסח- ב'

 

 

תשס"ב

 

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

תשס"ג

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-א'

נוסח- ב'

 

 

תשס"ד

 

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ה

 

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-ג'

נוסח- ד'

 

 

תשס"ו

 

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ז

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ח

 

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-א'

נוסח- ב'

 

 

תשס"ט

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תש"ע

 

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשע"א

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשע"ב

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

 

מחוון